Jak to všechno proběhlo - přehledový článek

 

Bylo to přesně 7. srpna 1912 v 6 hodin 12 minut, kdy z Ústí nad Labem z prostoru dnešní chemičky startoval Viktor Franz Hess, rakouský fyzik, později profesor na univerzitě ve Štýrském Hradci, s balónem Böhmen naplněným vodíkem ke svému dosud nejvyššímu letu, při kterém se mu podařilo objevit kosmické záření. Za tento objev obdržel v roce 1936 Nobelovu cenu za fyziku. To, že si Hess vybral jako místo startu právě Ústí nad Labem, nebylo náhodou. Zabýval se měřením zemské radioaktivity  a rozhodl se jakožto příznivec balónového létání pro svá měření využít balónů. Z Vídně podnikl již několik letů před tím. Při nich však dokázal vystoupat s balóny plněnými svítiplynem maximálně do výšky kolem 2 750 m, i když se mu podařilo dolétnout např. až do 235 km vzdálené Sadové u Hradce Králové.  Protože nezjistil žádné podstatné změny v měřeném záření, rozhodl se k odvážnému kroku – podniknout let do větších výšek. Aby to bylo možné, musel změnit náplň balónu ze svítiplynu na vodík! Dozvěděl se, že vodík vyrábí Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem a nedaleký Německý vzduchoplavecký spolek v Čechách se sídlem v Teplicích – Šanově mu byl schopen poskytnout balon Böhmen o objemu 1680 m3. V neposlední řadě se líbilo Hessovi i členité okolí města.
Při svém epochálním letu z Ústí nad Labem balón nabral severní kurz, letěl přes Petrovice do Německa, směr Pirna, Cottbus a přistál poblíž vesnice Pieskow, nedaleko od Berlína. Pilotem byl W. Hoffory, posádku dále kromě Dr. Hesse tvořil meteorolog Dr. Wolf. Celý let trval 6 hodin, proběhl za příznivého počasí a balón při něm dosáhl výšky 5 350 m. Hess na základě narůstající intenzity záření s výškou došel k závěru, že záření není pozemského původu, jeho jediným možným zdrojem je vesmír a bylo proto nazváno kosmickým zářením. Hessův objev měl obrovský význam pro další rozvoj fyziky elementárních částic.
Přírodovědecká fakulta se rozhodla již před rokem ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem a Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočkou v Ústí nad Labem uspořádat oslavy tohoto významného výročí, které spojuje město Ústí nad Labem s pravděpodobně jedinou Nobelovou cenou a připomenout tak široké veřejnosti tento významný objev. Proto na minutu přesně po 100 letech 7. srpna 2012 v 7 hodin 12 minut letního času odstartoval z Prahy – Libuše meteorologický balón se sondou, která znovu potvrdila 100 let stará Hessova měření kosmického záření, tentokrát až do výšky 30 km. Start meteorologické sondy odstartoval osobně dr. Grygar. Sonda uletěla trasu, která je patrná z přiložené mapky a po dopadu skončila neslavně pod koly traktoru sekajícího louku. Data z jejího celého letu jsou však pečlivě zaznamenána. 
Oslavy sestávaly celkem z devíti různých akcí a začaly již v červenci slavnostním vařením piva Kosmik v ústeckém minipivovaru Na Rychtě pod dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pivo Kosmik pak zpříjemňovalo účastníkům veškeré další konané akce. Muzeum otevřelo od srpna výstavu „Ústí ve službách vědy aneb 100 let od objevu kosmického záření“, která je ke shlédnutí až do listopadu. Série akcí vyvrcholila začátkem září. Nejprve byla ve čtvrtek 6. září v areálu v ulici České mládeže, kde sídlí Přírodovědecká fakulta, odhalena pamětní deska Viktoru F. Hessovi a jeho objevu jako trvalá připomínka tohoto průkopnického činu.  Slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci spolupořádajících organizací a sponzorů. Celým aktem provázel moderátor F. Velinský, význam a okolnosti tohoto objevu připomenuli ve svých projevech prorektor doc. Radvanovský, děkan PřF UJEP doc. Pavlík i vědecký tajemník muzea Mgr. Houfek. Desku navrhnul a zhotovil ústecký výtvarník Karel Hájek.
V pátek a v sobotu se konala v muzeu populárně-naučná konference "100 let od objevu kosmického záření – historie a současný stav" za účasti předních českých odborníků zabývajících se touto oblastí. Konferenci zorganizovala dr. Macková z katedry fyziky PřF. Konference byla přístupna nejširší veřejnosti. 
V pátek a v sobotu se na počest letu Viktora Hesse uskutečnily z Ústí nad Labem pod názvem "Balónové setkání s Franzem Hessem" balónové lety s horkovzdušným balónem. Oslavy vyvrcholily v sobotu odpoledne, kdy byl jednak na Lidickém náměstí překonán český rekord v největším počtu vypuštěných balónků z jednoho místa, bylo jich vypuštěno najednou 2012. A na závěr se na Střekově u soudu uskutečnila za hojného zájmu veřejnosti historická rekonstrukce Hessova letu. Odpoledne vtipně moderoval A. Carda, který představil pořadatele i posádku historického balónu. Posádku tvořili tak jako před 100 lety v historických kostýmech pilot Hoffory (V. Lacina), Dr. Hess (Mgr. Matoušek), meteorolog Dr. Wolf (Z. Smetana) a člen letecké a hasičské stráže W. Mitscherlich (Mgr. Krsek). Tentokrát ovšem balón neletěl severním směrem k Berlínu, ale úspěšně přistál po 24 km letu na louce u Zahořan nedaleko Litoměřic. 
Celé oslavy se konaly pod laskavým patronátem astrofyzika dr. Jiřího Grygara, známého popularizátora fyziky a jejich hlavním organizátorem byl prof. Stanislav Novák, který s ostatními spolupracovníky z katedry fyziky připravil hlavně závěrečné zářijové akce. Akce se konaly pod záštitou pod záštitou Petra Jakubce, radního Ústeckého kraje pro školství, mládež a sport a byly dále podpořeny celou řadou sponzorů – RWE Energie, Spolchemie, HVM Plasma Praha, Česká spořitelna. Poděkování za podporu a přípravu jednotlivých akcí patří rovněž všem pořádajícím organizacím – Muzeu města Ústí nad Labem, ústecké pobočce Českého hydrometeorologického ústavu, vedení UJEP a v neposední řadě děkanovi PřF, doc. Pavlíkovi za podporu celých oslav.